Poprosimy Cię o dostarczenie (najlepiej w formie elektronicznej) zwymiarowanych rzutów Twojego budynku. Na podstawie tych dokumentów wykonamy darmową wycenę.